Regulamin serwisu
Serwis ten prowadzony jest przez:
Centrum doradztwa finansowo - ekonomicznego
FONNET Marta Burda
Pawlikowice 52A
95-200 Pabianice
NIP: 731-190-07-55
REGON: 100501489

Reklamacje
1.1 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.
1.2 Reklamacje należy kierować na e-mail: reklamacje@biznesplany24.com.pl z adresu podanego przez klienta przy składaniu zamówienia. Należy możliwie dokładnie opisać istotę problemu, np: nie otrzymano dokumentów, otrzymano dokumenty inne od zamówionych, otrzymano niekompletne dokumenty, otrzymano uszkodzony plik, dokumenty otrzymano z opóźnieniem, dokumenty zawierały błędy ze strony wykonawcy.
1.3 W przypadku gdy reklamacja dotyczy błędów w przygotowanych na zamówienie dokumentach, które skutkowały odrzuceniem danego wniosku o dotacje, klient zobligowany jest do przedstawienia odpowiedniej decyzji z danej instytucji odpowiedzialnej za ocenę dokumentów która potwierdzi ten fakt. Dokument taki należy przesłać w postaci kolorowego ksera na adres korespondencyjny, lub w postaci cyfrowej jako załącznik do e-maila na adres: reklamacje@biznesplany24.com.pl W takim przypadku zwrot pełnej kwoty zapłaconej przez klienta nastąpi w postaci przelewu w przeciągu 7 dni roboczych od tego momentu.

Prawa autorskie
1.1 Wszystkie wzory biznes planów oferowane na stronie www.biznesplany24.com.pl są chronione prawem autorskim. Klient ma prawo dowolnie wykorzystać je wyłącznie w zakresie przygotowania własnej dokumentacji dotyczących bezpośrednio ubiegania się przez niego o dotacje lub kredyt. Wszelkie inne wykorzystanie treści zakupionych wzorów polegające na ich publikacji, rozpowszchnianiu, kopiowaniu całości lub części, odsprzedaży bądź przetwarzaniu jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.
1.2 Właścicielem praw autorskich, w tym autorskich praw majątkowych wszystkich wykonanych na zamówienie wniosków i biznes planów pozostaje bezpośrednio firma FONNET. Zezwala się Klientowi posłużyć się tą, że dokumentacją pod własnym nazwiskiem jedynie w zakresie bezpośrednio związanym z ubieganiem się o dotacje lub kredyt. Wszelkie inne wykorzystanie treści dokumentów polegające na ich publikacji, rozpowszchnianiu, kopiowaniu całości lub części, odsprzedaży bądź przetwarzaniu jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.
Ceny oferowanych usług:
1. Sporządzenie podstawowej dokumentacji pod dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
250,00 zł
Jest to dokumentacja zawierająca wniosek wraz z biznesplanem lub rozszerzony wniosek w zależności od wymagań danego Urzędu Pracy.
 
2. Sporządzenie rozszerzonej dokumentacji pod dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
300,00 zł
Jest to dokumentacja zawierająca wniosek wraz z rozbudowanym biznesplanem oraz dodatkowymi załącznikami np. oświadczenia od potencjalnych odbiorców. Ta opcja jest najlepiej oceniana przez Powiatowe Urzędy Pracy, ze względu na profesjonalną dokumentację zawierającą bardzo rozbudowane analizy finansowe, marketingowe, rynku itp.
 
3. Sporządzenie dokumentacji pod dotację z Urzędu Pracy na stworzenie nowego stanowiska pracy (Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy)
200,00 zł
 
4. Sporządzenie podstawowej dokumentacji pod dotację z Urzędu Pracy w Warszawie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
400,00 zł
Jest to dokumentacja zawierająca wniosek wraz z biznesplanem lub rozszerzony wniosek w zależności od wymagań danego Urzędu Pracy.
 
5. Sporządzenie rozszerzonej dokumentacji pod dotację z Urzędu Pracy w Warszawie na rozpoczęcie działalności gospodarczej
500,00 zł
Jest to dokumentacja zawierająca wniosek wraz z rozbudowanym biznesplanem oraz dodatkowymi załącznikami np. oświadczenia od potencjalnych odbiorców. Ta opcja jest najlepiej oceniana przez Powiatowe Urzędy Pracy, ze względu na profesjonalną dokumentację zawierającą bardzo rozbudowane analizy finansowe, marketingowe, rynku itp.
 
6. Sporządzenie dokumentacji pod dotację z Urzędu Pracy w Warszawie na stworzenie nowego stanowiska pracy (Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia miejsca pracy)
400,00 zł
 
7. Sporządzenie dokumentacji (wniosek + biznes plan + załączniki) pod dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną z funduszy PFRON
350,00 zł
 
8. Sporządzenie formularza rekrutacyjnego pod dotację z Projektu 6.2 POKL
200,00 zł
 
9. Sporządzenie biznes planu wraz z wymaganymi załącznikami pod dotację z Projektu 6.2 POKL
450,00 zł
 
10. Sporządzenie pełnej dokumentacji (formularz rekrutacyjny + biznes plan + załączniki) pod dotację z Projektu 6.2 POKL
550,00 zł
 
11. Opracowanie biznes planów na potrzeby studenckie
od 500,00 zł do 600,00 zł
(indywidualna wycena)

12. Gotowe wzory następujących biznes planów (każdy biznes plan składa się z: wstępu, podstawowych danych dotyczących wnioskodawcy, informacji ogólny odnośnie przedsiębiorstwa, tła projektu, misji projektu, lokalizacji, zatrudnienia, oferty planowanej działalności, dystrybucji, promocji, sezonowości, analizy rynku odbiorców, analizy rynku dostawców, analizy rynku konkurencji, analizy SWOT, zestawienia nakładów finansowych, stopnia przygotowania do inwestycji, prognoz finansowych oraz podsumowania - biznes plan zawiera ok. 40 stron A4 ):

Internetowy sklep obuwniczy
50,00 zł
Stacjonarny sklep obuwniczy
50,00 zł
Internetowy sklep odzieżowy
50,00 zł
Stacjonarny sklep odzieżowy
50,00 zł
Internetowy sklep wielobranżowy (kosmetyki, biżuteria, galanteria, dodatki, odzież)
55,00 zł
Stacjonarny sklep wielobranżowy (kosmetyki, biżuteria, galanteria, dodatki, odzież)
55,00 zł
Usługi remontowo - budowlane
50,00 zł
Usługi sprzątające
50,00 zł
Kwiaciarnia
50,00 zł
Usługi fotograficzne
55,00 zł
Firma projektowo - budowlana
60,00 zł
 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystania z naszych usług to proszę o składanie zamówień w formie elektronicznej za pomocą wiadomości e-mail na adres: zamowienie@biznesplany24.com.pl lub formularz kontaktowy.